Kompletní servis pro podnikatele

Vedení účetnictví

Mzdová agenda

Ekonomické a účetní poradenství

Daňové poradenství a audit

KDF

Consulting  s.r.o.

Profil společnosti   Účetnictví   Poradenství   Ceník   Kontakt

Ceník
Náročnost zpracování do značné míry ovlivňují i klienti sami tím, v jakém stavu předkládají jednotlivé podklady ke zpracování. Výše ceny je pak určována individuálně v závislosti na připravenosti, počtu a složitosti účetních případů. S klienty se zpravidla podepisuje mandátní smlouva, ve které je sjednána fixní měsíční částka.

Honorář daňové poradkyně se odvíjí od náročnosti případu.

Orientační ceník
Vedení daňové evidence a podvojného účetnictví
Účetní a ekonomické poradenství pro stálé klienty
Účetní a ekonomické poradenství pro ostatní

Přiznání k dani z příjmů FO
Zpracování přehledů ZP
Zpracování přehledů SSP
Přiznání k dani z příjmů PO včetně závěrkových operací
Přiznání DPH
Souhrnné hlášení pro FÚ
Zpracování podkladů pro Intrastat
Přiznání k dani silniční
Přiznání k dani z nemovitostí, z převodu nemovitostí, k dani darovací, k dani dědické
Konzultace s daňovým poradcem
Podání přiznání na FÚ

Vedení mzdové agendy
Přihlášky SP a ZP/odhlášky SP a ZP/zápočtový list
Asistence na kontrolách
Vyúčtování daně ze závislé činnosti
Personalistika
400,-/hod.
400,-/hod.
500,-/hod.

od 2.000,-
1.000,-
1.000,-
od 4.000,-
1.000,-
1.000,-/čtvrtletí
500,-
1.500,-
1.500,-

1.000,-/hod.
150,-/ks

200,-/zaměstnanec/měsíc (vč. podání přehledů)
200,-/ks
500,-/hod.
1.500,-/rok
300,-/zaměstnanec/rok

Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.